نام کاربری و رمز عبور

کارکنان شاغل و بازنشسته مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان برای ورود به سامانه و مشاهده فیش حقوقی و اموال سازمانی خود از شماره پرسنلی 5 رقمی خود (که در فیش های حقوقی وجود دارد) به عنوان نام کاربری استفاده کنید ، توجه فرمائید که کلمه عبور پیش فرض شما تاریخ تولد شماست ، لطفا پس از اولین ورود اقدام به تغییر رمز عبور خود کنید.رمز پیش فرض تاریخ تولد بدون ممیز و وجود عدد صفر در اعداد تک رقمی است.مثال: شخصی که تاریخ تولدش 1351/1/1 باشد کلمه عبور آن میشود 13510101

ورود به سامانه